Espazo para o estudo e proxectos integrados no rural

Información | Asesoría | Estudo

N

Sociedade e convivencia.

N

Patrimonio natural.

N

Patrimonio etnográfico e cultural.

N

Medioambiente.

A nosa Misión. 

O mundo rural, e con él todo o noso patrimonio social e medioambiental, se atopa en evidente perigo. O éxodo ás grandes urbes e a vida nelas, cunha poboación desconectada da natureza e allea ós valores e problemática das zonas rurais, está levando á pérdida irreparable dos nosos paisaxes, etnografía e sociedade agraria.

Ademáis, o abandono do rural vese agravado polo desinterese das administracións e a falta de recursos para estudar, comprender e propoñer solucións.

Non perseguimos unha volta a formas de vida pasadas, senón valorar e coidar a nosa cultura colectiva, o medioambiente e preservar as nosas identidades sociais e naturais.
 

TERRITORIOS VERDES é un pequeno grupo de profesionais que pretende ser un espazo de colaboración entre especialistas de diferentes sectores sociais e medioambientais co fin de estudar e desenvolver traballos e actividades no eido rural.

A calidade de vida e das relacións sociais van da man coa calidade do noso entorno e as nosas paisaxes.

Os asuntos sociais están íntimamente ligados ós problemas medioambientais: cambio climático, pérdida de biodiversidade, contaminación das augas…. E esta interacción é especialmente determinante no mundo rural. Por iso, é inconcebible abordar uns, sen estudar os outros.

Áreas de Acción

Sociedade e Convivencia

Igualdade.
Políticas públicas.
Saúde e alimentación.

Patrimonio Natural

Protección de espazos naturais.
Paisaxe e territorio.
Contaminación.

Patrimonio etnográfico e cultural

Paisaxes culturais.
Arqueoloxía da paisaxe.

Medioambiente

Cambio climático.
Contaminación, residuos…

Os Nosos Servizos

En Territorios Verdes ofrecemos o noso traballo a calquer entidade, pública ou privada, que teña o propósito de desenvolver un proxecto con inquietudes sociais e medioambientais no entorno rural.

Asesoría

Para nós a palabra “asesorar” significa actuar sobre o terreo. Calquer intervención deberá antes ser un proxecto conxunto conectado á súa xente, ó seu entorno e á súa complexidade social.

Formación, interpretación e Divulgación

Comunicación e divulgación son a base do noso traballo e a forma de entender a nosa sociedade e a súa relación co territorio. A creación de redes de persoas compartindo os seus coñecementos e inquietudes promove vidas máis sas e sociedades máis xustas.

Promoción da participación

Nunca estaremos satisfeitos coa nosa intervención se non é compartida e participada polos seus habitantes e persoas interesadas. De feito, este é o fin das nosas propostas: facilitar as ferramentas para a participación dentro das comunidades.

Estudos e Proxectos

De nada vale recabar información se non somos capaces de perpetuala en formatos útiles que, se é posible, sexan executables e sirvan para o desenvolvemento de actividades e propostas. Inventariar o noso patrimonio, recursos e dificultades, significa fotografiar a realidade para traballar a partir de ela. Un proxecto ben fundamentado é a base para a consecución de obxectivos.

Revalorización e Integración

É imprescindible coñecer o entorno para valoralo e identificarnos con él como colectividade. Esta é unha labor a desenvolver conxuntamente entre Territorios Verdes e os nosos clientes: potenciar, conservar e promocionar integrando as persoas e o seu entorno en cada un dos nosos proxectos.

Félix R. González María

Enxeñeiro Especialista en
Recuperación de Espazos Degradados

Saber máis
Ó frente dun equipo multidisciplinar, experimentado e comprometido co noso patrimonio social e natural, con clara vocación divulgadora.

Coordinador

agsdix-null

Manuel Domínguez

Biólogo, educador ambiental

Coordinadora

agsdix-null

Vicky Estévez

Técnica en Igualdade

Saber máis
Proxectos de facilitación e apoio para mulleres no seu entorno. Acompañamento do necesario proceso de empoderamento e toma de conciencia das súas posibilidades. Sensibilización a traverso de proxectos que conectan o mundo rural e o urbano.

Coordinadora

agsdix-null

Ampa Gago López

Saber máis
A creación de espazos para o empoderamento comunitario ten que abordar as dificultades do entorno e as súas consecuencias nas persoas. O benestar emocional debe formar parte fundamental das necesidades básicas.

Coordinadora

agsdix-null

Patricia Cardozo Marquizo

Politóloga

Saber máis
A escala de proximidade e a participación como método e posta en práctica dunha vontade igualitaria. Proxectos para levar adiante unha política de semellantes que facilite o dinamismo comunitario facilitando que sexan as persoas quenes imaxinen e constrúan.

Coordinador

agsdix-null

Eladio Hernando Jerez

Paisaxista

Contacta

Política de Privacidade

Virgen del Camino 7, 1ºA - 36001 Pontevedra - ESPAÑA

Chámanos: (+34) 650 045 208

X